Siedziba Strzelca

Siedziba "Strzelca" – kilkuletni bój dyplomatyczny

"... Siedziba przedwojennego "Strzelca" mieściła się w Bełchatowie przy ulicy 1-go Maja 45, jednak po reaktywowaniu organizacji sprawa nie była tak oczywista...". Nasze starania o odzyskanie dawnej siedziby, a decyzje władz miasta okazały się zupełnie odmienne. I tak zaczęła się walka o to, co "strzeleckie".

budynekSiedziba "Strzelca"


23 marzec 1999 r.  "Strzelec" wystosował pismo do Zarządu Miasta o zbycie w drodze darowizny budynku przy ulicy 1-go Maja 45 (własność przedwojenna organizacji).

26 kwietnia 1999 r.  Zarządu Miasta Bełchatowa w powyższej sprawie wydał negatywną opinię.

26 stycznia 2000 r.  "Strzelec" ponownie zwrócił się do Zarządu Miasta Bełchatowa o udostępnienie – dzierżawę części pomieszczeń przedwojennej własności organizacji przy ulicy 1-go Maja 45.

2 luty 2000 r. – Prezydent Miasta Bełchatowa Tadeusz Rozpara wystosował pismo do "Strzelca" celem wypracowania rozwiązania w sprawie zwrotu nieruchomości "Strzelca".

29 lutego 2000 r.  Zawarto porozumienie pomiędzy "Strzelcem" a Zarządem Miasta Bełchatów w sprawie budowy zamiennego budynku dla "Strzelca". Zarząd Miasta Bełchatowa zobowiązał się wybudować obiekt ze środków własnych (stan surowy zamknięty) na działce dzierżawionej przez "Strzelca" oraz przekazać w/w budynek wraz z działką z chwilą dokończenia budowy przez "Strzelca".

12 września 2001 r. – wykopano i zalano fundamenty pod obiekt.

30 listopada 2001 r.  "Miasto" zakończyło budowę budynku – stan surowy zamknięty.

8 listopada 2004 r.  "Strzelcy" zakończyli budowę nowej siedziby, dokonano odbioru technicznego.

12 listopada 2004 r. – dokonano uroczystego otwarcia siedziby "Strzelca".


siedziba1siedziba2

siedziba3siedziba4