Nasza Działalność

Organizujemy i współorganizujemy uroczystości patriotyczne na terenia miasta i powiatu. Poprzez udział w imprezach patriotycznych, świętach narodowym zapewniamy odpowiednią oprawę tych przedsięwzięć (min. wystawiamy warty honorowe w historycznych mundurach, organizujemy apele poległych, salwy honorowe oraz uroczyste przemarsze ulicami miasta).

15 pod kościołem
11 przemarsz

11 historyczne
Uczestniczymy w zawodach sportowo-obronnych szczebla okręgowego i centralnego. Aktualnie jesteśmy czołówką w sportach obronnych w kraju (1996r. – I miejsce Puchar Ministra Obrony Narodowej, w roku 1997 – II miejsce Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w roku 1999 – I miejsce Puchar Ministra Obrony Narodowej, 2000r. – I miejsce Puchar Ministra Obrony Narodowej dla strzelców-rezerwistów WP).

zawody

Czołowi przedstawiciele "Strzelca"

Strzelcy przedwojenni – Honorowi Obywatele Miasta Bełchatowa aktywnie wspierający nasze działania:

nadanowa

Inspektor ZS Jadwiga Nadana z domu Kępalska (ur. 16.04.1922r., zm. 13.03.2017r.). Działaczka społeczna między innymi Ligi Kobiet Polskich, Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, RSSK i Strzelca. Ojciec Janusz Kępalski znany społecznik z okresu przedwojennego. Piłsudczyk, współzałożyciel "Strzelca" przedwojennego w Bełchatowie.trawinskiInspektor ZS Tomasz Trawiński. Pochodzi z rodziny związanej z ideą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teść Mieczysław Mycke ostatni Komendant "Strzelca" w Bełchatowie.


Za wieloletnią działalność na rzecz obronności kraju z okazji 15 lecia "Strzelca" w Bełchatowie Minister Obrony Narodowej odznaczył wyróżniających się strzelców "Medalem za zasługi dla obronności kraju".

odznaczenia