Kim jesteśmy?

strzelec1W 1910 roku utworzono Związek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie. Na początku I wojny Światowej z organizacji strzeleckich powstała I Kompania kadrowa, na czele której stanął Józef Piłsudski. Przed wojną Związek strzelecki istniał również na terenie Bełchatowa. Jednak po wojnie długo przyszło nam czekać na nowe pokolenie „Piłsudczyków”, którzy odważyliby się krzewić ducha patriotycznego wśród młodzieży. Aż do 1991 roku, kiedy to z inicjatywy przedwojennych członków Strzelca udało się dokonać reaktywowania organizacji.

Obecnie Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie zrzesza w swoich szeregach około 100 członków i 60 członków wspierających, choć rozbieżność wiekowa jest duża nie ma to większego znaczenia.

„ …najważniejsze jest wychowanie w duchu patriotycznym, kształtowanie osobowości młodych ludzi poprzez dyscyplinę prowojskową, organizacja wolnego czasu tak by młodzież mogła się spełniać …”.

Zadanie to są w pełni realizowanie przez Strzelców, o czym świadczyć mogą liczne imprezy okolicznościowe organizowane przez nich od lat na terenie miasta, obozy unitarne i rozpoznawcze dla młodzieży, kursy i szkolenia. Wśród członków Jednostki Strzeleckiej 1001 możemy wymieniać wychowanków, którzy oprócz służby w elitarnych jednostkach wojskowych: komandosów, wojsk powietrzno-desantowych, kawalerii powietrznej, żandarmerii wojskowej oraz marynarki wojennej, realizują się jako pracownicy policji, straży miejskiej, straży granicznej, a także jako pracownicy administracji odpowiedzialni z problematykę obronną. To właśnie oni podjęli trudne zadanie odbudowy organizacji strzeleckiej. W dużej mierze zadanie to udało się zrealizować, dzięki przełomowi politycznemu, jaki nastąpił w naszym kraju oraz przychylności społeczności lokalnej.

uroczystosciTwarze Jednostki Strzeleckiej w Bełchatowie


plisuinsp. Marcin Plisiecki magister pedagogiki, absolwent kilku uczelni wyższych w specjalnościach związanych z bezpieczeństwem: Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Łódzkiego. Wielokrotny członek Naczelnej Rady Strzeleckiej (zarządu ogólnopolskiej organizacji strzeleckiej). Skoczek spadochronowy, państwowe uprawnienia Instruktora Sportu o specjalności: strzelectwo sportowe, wspinaczka oraz Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności samoobrona. Sierżant rezerwy WP, służba wojskowa w pododdziałach rozpoznawczych 6 Brygady Powietrznodesantowej oraz Polskim Kontyngencie Wojskowym SFOR w Bośni i Hercegowinie. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi min: Srebrnym Krzyż Zasługi, Brązowym Krzyż Zasługi, dwukrotnie Medalem za służbę w b. Jugosławii, Srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju, Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju, Medalem ,,Pro Patria”, Medalem ,,Pro Memoria”, Medalem za zasługi dla województwa łódzkiego itd. Z Jednostką Strzelecką związany od 1993 r.

białychor. Michał Członka magister, absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. Tytuł skoczka spadochronowego uzyskany w 2009 roku, państwowe uprawnienia Instruktora Sportu o specjalności: strzelectwo sportowe. Kapral podchorąży rezerwy WP, szkolenie wojskowe w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Kilkukrotnie wyróżniany za działalność społeczną. Z Jednostką Strzelecką związany od 2000 roku.