KURS PŁETWONURKOWY P1 CMAS

2018.08.20 28 SZKOLENIE NURKOWEPrzedstawiciele naszej Jednostki biorą udział w podstawowym kursie nurkowym na stopień P1 - płetwonurek LOK/CMAS organizowanym przez stowarzyszenie Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych. Szkolenie realizowane jest na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego - Jezioro Orzysz. Osoby, które ukończą w/w kurs z wynikiem pozytywnym posiądą umiejętności nurkowe oraz gruntowną wiedzę pozwalające na wykonywanie nurkowań w charakterze partnera nurkowego do głębokości 20 metrów.
GALERIA