KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

IMG 20180908 110224 Kopiowanie KopiowanieW miesiącu wrześniu odbywały się kursy sternika motorowodnego,
zorganizowane przez Stowarzyszenie Sportów Wodnych Torus w Szczecinie, w ramach zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W szkoleniach na sternika motorowodnego, udział wzięło 8 strzelców z naszej Jednostki. W trakcie 5 dni zajęć uczyli się oni przepisów żeglugi śródlądowej, nawigacji, meteorologii, ratownictwa wodnego oraz praktycznych umiejętności i prowadzenia statków.
Na zakończenie kursów został przeprowadzony egzamin państwowy który to wszyscy uczestnicy z naszej jednostki zakończyli wynikiem pozytywny i oczekują na otrzymanie patentu sternika motorowodnego.