2017 WIZYTA W 15. SIERADZKIEJ BRYGADZIE WSPARCIA DOWODZENIA

2017.05.13 WIZYTA W 15. SIERADZKIEJ BRYGADZIE WSPARCIA DOWODZENIA2017.05.13 WIZYTA W 15. SIERADZKIEJ BRYGADZIE WSPARCIA DOWODZENIA 

13 maja 2017 roku to również wycieczka Naszych Strzelców do 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, podczas której mieliśmy okazję poznać historię, wyposażenie oraz zasady funkcjonowania tej Jednostki Wojskowej. Wizytę, dzięki Dowództwu oraz Personelowi Jednostki uświetniła możliwość skorzystania ze strzelnicy bojowej, którą dysponują żołnierze w Sieradzu. Wspomnienia z tego wyjazdu na długo pozostaną w Naszej pamięci. Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach „Planu współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2017”.
Więcej...